کرکره برقی یکی از تکنولوژی های جدید برای ساختما و مغازه به حساب آورده می شود کرکره برقی جایگزینی برای کرکره های ساده و قدیمی می باشند این کرکره ها دارای مزیت های زیادیی نسب به کرکره های قدیمی می باشند که در ادامه در مورد مزیت های کرکره برقی نسب بهه کرکره های قدیمی و ساده بحث خواهیم کرد .

کرکره برقی

کرکره های قدیمی و ساده چه معایبی داشته اند
عمر کمی داشتند
در زمان اندکی عمر خود نما و ظاهر خود را از دست می دادند
ایجاد آلودگی صوتی
و……

کرکره برقی دارای مزیت های زیادی می باشد این مزیت ها باعث شده است که کرکره های سایده رفته رفته جای خود را به کرکره برقی بدهند.
کرکره های برقی دارای عمر بالاتری نسبت به کرکره های قدیمی می باشند :
کرکره های برقی به گونه ای ساخته شده است که به سادگی قابل تغویض قطعه و همچنینن تعمیر می باشند به همین دلیل به آسانی قطعه ای که خراب شده را میتوانید تعویص نمایید و قطعه جدید و سالم را جایگزین کنید علاوه بر این خاصیت کرکره برقی دارای ساختاری می باشندد که وظایف به جای اینکه تنها روی چند قطعه باشد روی چندین قطعه می باشند که این نکته میتواندد قشار وارد شده روی قسمت ها را کم کند و درنهایت کرکره برقی عمر بالاتری داشته باشد.

کرکره برقی دارای نمای زیباتری می باشد :
کرکره برقی دارای ظاهری زیباتر نسبت به کرکره های قدیمی می باشد این کرکره های در انواع وو رنگ های مختلفی وجود دارند و شما میتوانید بسته به نوع و زنگ نمای ساختمان و مغازه خودد کرکره برقی مدنظر خود را سفارش دهید.کرکه های ساده تنها در چند رنگ موجود می باشند وو این کرکره ها به سختی قابل رنگئ می باشند در صورتی که کرکره های برقی به سادگی قابلل رنگ می باشند و شما بعد از مدتی می توانید در صورتی که نیاز داشته باشید رنگ کرکره برقی خود را عوض یا نو سازی کنید.

لیست قیمت کرکره برقی

کرکره های برقی دارای سرو صدای پایینی می باشند :
کرکره های ساده دارای سرو صدای بالایی می باشند شاید برای شما پیش آمده باشد زمانی کهه صاحب یک مغازه میخواهد کرکره مغازه خود را باز کند یا ببند ، مطمئنا صدای کرکره شما را اذیت خواهد کرد اما در کرکره برقی به این صورت نمی باشد کرکره های برقی به صورت ویژه ایی ساخته شده است که مانند کرکره قدیمی و ساده تنها با یک اهرم به بالا و پایین کشیده نمیی شوند این کرکره های دارای ریل هایی می باشند که این ریل ها دارای ساختاری می باشند که از ایجاد سر وصدا توسط کرکره خودداری میکند و همین مورد میتواند به کاهش آلودگی های صوتی کمک کند به دلیل سر وصدای کمنی که این نوع کرکره های دارند از آنها برای پنجره و پارکینگ ها نیز استفاده میکنند.

کرکره برقی دارای امنیت بالایی نسبت به کرکره های ساده می باشند
کرکره برقی به گونه ای ساخته شده است که به سادگی قابل باز شدن نمی باشد برای بازز شن شدن این کرکره های نیاز به تجهیزات خاصی می اند بر خلاف کرکره های ساده قدیمی که باا یک قفل بسته می شند و به سادگی قابل باز شدن بودند.
کرکره های برقی دارای ساختاری می باشند که این ساختار در هنگام پایین آمده کرکره به عنوانن یک قفل سخت می باشند که به سادگی قابل باز شدن نمی باشند .

لیست قیمت کرکره برقی

کرکره های برقی به زیبایی ساختمان و مغازه میتواند کمک کند:
بعد از مدتی که از کرکره های ساده استفاد ه میکنید خواهید دید که این کرکره ها رنگ خود را ازز دست می دهند و با تغییر آب و هوا نیز این کرکره های دچار تغییر می باشند در صورتی که کرکره برقی به سادگی رنگ و نمای خود را از دست نمی دهد این نوع کرکره های به گونه ای رنگ شدهه می باشند که قادر هستند تا چندین سال مانند روز های ابتدای نمای خود را حفظ کنند و تنها باا شستن و تمیز کردن کرکره برقی میتوانید کرکره را به صورت روز های اولش در آورید.

کرکره برقی از لحاظ بوجه به صرفه تر می باشد :
بر خلاف تصویر بعضی از افراد که فکر میکنند کرکره برقی میتواندبرای آنها هزینه زیادی را ایجادد کنند باید عرض کنم کرکره برقی میتواند میزان هزینه شما کاهش دهد چرا کم کرکره هایی قدیمی دارای عمر کمی میباشند و شاید شما مجیور باشید هر چند سال یکبار هزینه ای برایی تعمیر و نگهداری کرکره خود تعیین کنید در صورتی که کرکره برقی دارای مر بالاتری می باشد و درر چون این کرکره از چندین قطعه ساخته شده است در صورتی که کرکره برقی خراب شود شماا میتوانیدقطعه خراب شده را تعویض و با یک قطعه جدید جابجا کنید.

کرکره های برقی در برابر ضربه مقاوم تر می باشند
کرکره های ساده در هنگام اصابت ضربه به سادگی دچار تورفتگی می شوند و شکل و ظاهر اولیهه خود را از دست می دهند درصورتی که کرکره های برقی دارای ساختاری می باشند که هنگامی که ضربه میخورند به سادگی دچار مشکل نمی شوند و همین امر میتواند تا حد زیادی به زیبای ظاهری نما کمک کننده باشد در صورتی که قسمتی از کرکره دچار ضربه شدید شود شما میتوانید آن قسنت را با قسمت نو تعویض کنید و کرکره را مانند روز های ابتدایی در آورید

کرکره های برقی داری ریموت می باشند و این امر میتواند یکی از مزیت های مهم این کرکره های باشد شما میتواند در فاصله های زیاد مقلا متری تا متری کرکره برقی خود را باز و بسته منیدد البته ریموت دار بودن کرکره بیشتر برای کرکه پنجر مفید می باشد چرا که که به سادگی میتوانیدد در هر کجا که قرار دارید کرکره را باز و بسته کنید .

قيمت كركره برقي

کرکره های ساده زمانی که بسته می شوند هیچ نوری را عبور نمی دهند به عبارت دیگر هنگامی که کرکره بسته می شود هیچ نوری دیگر وجود ندارد و فردی که در داخل محیط باشد نمیتواند هیچ چیزی را شماهده کند به اما کرکره برقی دارای حفره هایی می باشد که این حفره های میتواندد به نور گرفتن محیط کمک کند و موجب انتقال نور به محیط داخلی شود.این حفره های بسته به نیازز مشتری روی کرکره ایجاد می شود و توسط یک توری یا یک قطعه شیشه ای بر روی کرکره برقی ایجاد می شود لازم به ذکر می باشد که این حفره های می تواند اکسیژن را نیز عبور دهند و باعث عوض شدن هوای داخلی شود.

کرکره های برقی فضای کمتری را نسبت به کرکره های ساده اشغال میکنند این کرکره های در هنگام بسته شدن در داخل یک محفظه جا داده می شوند که این محفظه فضای کمی را آشغال میکند اما کرکره های ساده دارای فضای اشغالی بیشتری نسبت به کرکره های برقی می باشند این کرکره ها در هنگام جمع شدن روی یک محور قرار میگیرند که این محور میتواند فضای زیادی را آشغال کند.